Publikationer

Tidskriftsartiklar

Bejerot, E., & Hasselbldh, H. (2013) Forms of interventions in public sector organizations: Generic traits in public sector reforms, Organization Studies (in press).
Artikel: Forms of interventions in public sector organizations

Aronsson G, Bejerot E & Härenstam A. (2012) Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen 109(42): 2216-2219.
Artikel: Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare

Bejerot, E., & Hasselbladh, H. (2011). Professional Autonomy and Pastoral Power: The Transformation of Quality Registers in Swedish Health Care. Public Administration 89 (4):1604-1621.
Sammanfattning:  Professional Autonomy and Pastoral Power

Bejerot, E., Aronsson, G., Hasselbladh, H., & Bejerot, S. (2011). Läkarprofessionen en kår med allt mindre stöd och inflytande. Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010. Läkartidningen 108(50): 2652-2656.
Artikel: Läkarprofessionen en kår med allt mindre stöd och inflytande

Theorell, T., & Bejerot, E. (2011) Omorganisationer i vården ger högre risk för felanmälan. Läkartidningen 108(48):2501-2504.
Artikel: Omorganisationer i vården ger högre risk för felanmälan

Bejerot, E., & Astvik, W. (2009). ”När patienten blir kund. Nya stressorer och strategier i läkarens arbete”, Arbetsliv i omvandling 2009:2.

Hasselbladh, H., & Bejerot, E. (2007). Webs of Knowledge and Circuits of Communication - Constructing Rationalaized Agency in Swedish Health Care. Organization 14(2), 175-200.
Sammanfattning: Webs of Knowledge and Circuits of Communication

Bejerot, E., & Hasselbladh, H. (2006). Diskursiv stängning, enrollering och materialisering - En studie av TQM i ett landsting. Nordiske Organisasjonsstudier 8(2), 7-38.

Bejerot, E., & Hasselbladh, H. (2003). Nya kontroll- och maktrelationer i sjukvården. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, 107-127.
Artikel: Nya kontroll- och maktrelationer i sjukvården

Aronsson, G. & Bejerot E. (2014) Brist på kollegialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation… Läkartidningen 111:CM9U
Artikel: Brist på kollegialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation

Tucker P, Bejerot E, Kecklund G, Aronsson G, & Åkerstedt T (2015) The impact of work time control on physicians' sleep and well-being, Applied Ergonomics 47(March):109-116.
Artikel: The impact of work time control on physicians' sleep and well-being

Bejerot E, Forsberg Kankkunen T, & Hasselbladh H (2015) Två decennier av new public management: arbetsmiljön i skola och sjukvård, Arbetsmarknad & Arbetsliv 21(3):23-4
Artikel: Två decennier av new public management: arbetsmiljön i skola och sjukvård

Hasselbladh H, & Bejerot, E. (2016) Performative policy: the case of Swedish healthcare reforms, Critical Policy Studies
Artikel: Performative policy: the case of Swedish healthcare reforms

Gustavsson M, Bejerot E, & Ekberg K. (2016) Den nya akutläkaren. Linköpings universitet: Helix Working Paper 16-004.
Artikel: Den nya akutläkaren

Konferensbidrag

Bejerot E, Hasselbladh H. Styrformer i sjukvården och läkares arbetsmiljö, Forum för arbetslivsforskning, FALF, 2013, 17-19 juni, Stockholm.

Bejerot E & Kankkunen T. Det goda arbetet – ideal och verklighet för lärare, skolledare och läkare: jämförelse av enkätsvar från 1992 och 2010-talet, Forum för arbetslivsforskning, FALF, 2013, 17-19 juni, Stockholm.

Jacobshagen N, Semmer NK, Tschan F, Aronsson G, & Bejerot E. Illegitimate tasks in different countries – a meaningful stressor across countries. 2013 conference of the European Association of Work and Organisationel Psychology, Münster, Germany, 2013, May 22-25.

Jacobshagen N, Semmer NK, Aronsson G & Bejerot E. Medical doctors do not experiance illegitimate tasks – or do they? 2012 conference of the European Academy of Occupational Health Psychology 11-13 April 2012 Zurich, Switzerland.

Hasselbladh H & Bejerot E. Linking change across time and connecting different layers of change – an analysis of institutional transformation in Swedish health care. 29th EGOS Colloquium, Montreal, 2013 July 4-6.

Bejerot, E., Dunér, D. & Winkler, A. "Daxplore Presenter – verktyg för visualisering av forskningsresultat på Internet", Forum för arbetslivsforskning, 12 juni, Karlstad
Poster: Daxplore Presenter och Producer

Bejerot E, Hasselbladh H, Aronsson G, Bejerot S. ”Svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010 – en profession i fritt fall?”, Medicinska riksstämman, Stockholm, 30 nov-2 december 2011.

Bejerot E, Hasselbladh H, Kankkunen T. ”Läkares berättelser om upp- och nedgång för ”hot groups” i sjukvården” (poster), Riksstämman, Stockholm, december 2011.
Paper: Läkaresberättelser om hot groups

Kankkunen T, Bejerot E, Hasselbladh H. ”Den osynliggjorda praktiken: läkares berättelser om kårens inflytande över utvecklingen i organisationen”, Medicinska riksstämman, Stockholm, 30 nov-2 dec 2011.
Paper: Den osynliggjorda praktiken

Bejerot, E., Dunér, D. & Winkler, A. ”Öppna jämförelser av arbetsmiljö på Internet – vinster och risker för forskare, respondenter och andra intressenter”, Forum för arbetslivsforskning, FALF, Luleå universitet 15-17 juni 2011
Paper: Öppna jämförelser

Bejerot, E., & Hasselbladh, H. (2001). The construction of the dissatisfied patient. The Second International Conference on Critical Management Studies, July 11-13, University of Manchester, England
Paper: The construction of the dissatisfied patient

Böcker

Hasselbladh, H., Bejerot, E., & Gustafsson, R.Å. (red.) (2008). Bortom New Public Management - Institutionell transformation i svensk sjukvård. Lund: Academia Adacta.
Bok: Bortom New Public Management - Institutionell transformation i svensk sjukvård.

Bejerot, E., & Hasselbladh, H. (red.) (2002). Kvalitet utan gränser. En kritisk belysning av kvalitetsstyrning. Lund: Akademia Adakta.

Debatt

Bejerot, E & Hasselbladh H. (2013) ”Den typiske patienten är inte ung och frisk”, DN Debatt , nätupplaga DN.se 2013-04-11,
Artikel: Den typiska patienten är inte ung och frisk.

Bejerot, E., & Hasselbladh, H. (2009) Kvalitetsregister och styrningen av de professionella
Artikel: Kvalitetsregister och styrningen av de professionella

I media

Intervju för journalisten Anna Hederud, Lärartidningen, nr 5, 15-27 mars 2013, s. 14-15, ”Nya rön om lärares ökade arbetsbörda”.

Intervju för journalisten Kina Lundqvist, Dagens Samhälle, nr 21, 30 maj 2013, s. 16-17, ”Läraryrket – en profession i fritt fall”.

Övrigt

Bejerot E. (2015) Stress i skolledares arbete – enkätresultat från 1992 och 2013. Opublicerat.
Manus: Stress i skolledares arbete